Цени

Цени за почистване

Всички цени не са крайни и могат да бъдат понижени или завишени спрямо степента на замърсяването и изискванията за почистването.

Посочените цени са с ДДС.

Минимална стойност на поръчката 50лв.